REGULAMIN DW ZIELONA NIECHORZE


Właściciel DW ZIELONA będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

UWAGA : Cennik dotyczy pobytu minimum 7 dni. Zadatek za pobyt może zostać zwrócony w przypadku rezygnacji (w formie pisemnej) na 30 dni przed planowanym przyjazdem. W innych przypadkach klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku znacznej zmiany cen, nośników energii i żywności ceny mogą ulec zmianie do 10%. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w czasie ważności niniejszego cennika. W/w materiał nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego.

 1. Pokój w DW Zielona Niechorze wynajmowany jest na doby. Cena za pobyt nie obejmuje opłaty klimatycznej.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. DW Zielona Niechorze świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do pokoju 201, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 5. DW Zielona Niechorze ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 6. Gość powinien zawiadomić właściciela DW Zielona o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w naszym obiekcie
 8. DW Zielona Niechorze nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 9. DW Zielona nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 10. Gość DW Zielona ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. Gość DW Zielona powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien przed każdorazowym opuszczeniem pokoju.
 12. Gość DW Zielona nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, ani udostępniać im infrastruktury hotelowej nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 8.00.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników, żelazek, kuchenek elektrycznych i gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 16. DW Zielona Niechorze może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w DW Zielona Niechorze albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane (za pobraniem) na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, właściciel DW Zielona przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 18. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu obiektu lub rażące naruszanie zasad dobrych obyczajów właścicel DW ZIELONA ma prawo wykwaterować gości obiektu.


Właściciel DW ZIELONA Niechorze